Privacybeleid SelectTours

SelectTours hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse wetgeving.

1. Verantwoordelijke

SelectTours is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

SelectTours
Nagelkruidstraat 38
3053EP Rotterdam
Telefoonnummer: 0858002021
E-mail: info@selecttours.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

SelectTours verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • Eventuele andere persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op onze website, in correspondentie en telefonisch.

3. Doeleinden van de gegevensverwerking

SelectTours verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • SelectTours analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • SelectTours verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4. Bewaartermijn

SelectTours bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens: Bewaartermijn van 7 jaar (wettelijke bewaarplicht)
 • Contactgegevens: Bewaartermijn van 7 jaar (wettelijke bewaarplicht)
 • Betaalgegevens: Bewaartermijn van 7 jaar (wettelijke bewaarplicht)

5. Delen van persoonsgegevens met derden

SelectTours verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SelectTours blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SelectTours gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SelectTours gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SelectTours en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@selecttours.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SelectTours neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@selecttours.nl.

Heeft u vragen over dit privacybeleid? Neem gerust contact met ons op via info@selecttours.nl of 0858002021. Wij helpen u graag verder!

Diensten

 • Groepsvervoer
 • Zakelijk vervoer
 • Evenementenvervoer
 • VIP Vervoer
 • Bus huren
 • Crew vervoer

Informatie

 • Waarom wij
 • Vragen
 • Wagenpark
 • Vacatures
 • Nieuws & Kennis
 • Gevonden voorwerpen

Contact & offerte

 • Offerte aanvragen
 • Contactpagina
 • Email
 • Bellen
 • WhatsApp