9.1 Recht: Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Rotterdam​​.

9.2 Klachtenprocedure: Klachten over de dienstverlening van SelectTours kunnen schriftelijk worden ingediend via info@selecttours.nl. Wij streven ernaar om binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht een oplossing te bieden. Indien een geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de klant het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in Rotterdam.

Diensten

 • Groepsvervoer
 • Zakelijk vervoer
 • Evenementenvervoer
 • VIP Vervoer
 • Bus huren
 • Crew vervoer

Informatie

 • Waarom wij
 • Vragen
 • Wagenpark
 • Vacatures
 • Nieuws & Kennis
 • Gevonden voorwerpen

Contact & offerte

 • Offerte aanvragen
 • Contactpagina
 • Email
 • Bellen
 • WhatsApp