6.1 Verzekeringen: SelectTours heeft een uitgebreide verzekering afgesloten bij een erkende verzekeringsmaatschappij. Deze verzekering dekt passagiers en hun bagage tijdens de reis.

6.2 Aansprakelijkheid:

 • SelectTours is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van persoonlijke eigendommen van passagiers, tenzij dit te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van SelectTours of haar medewerkers​​.
 • Aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit vertragingen, mechanische storingen of andere onvoorziene omstandigheden is beperkt tot de directe schade en zal nooit het totale bedrag van de reservering overschrijden.
 • Passagiers dienen zich te houden aan de veiligheidsinstructies en -voorschriften die door het personeel van SelectTours worden gegeven.

Diensten

 • Groepsvervoer
 • Zakelijk vervoer
 • Evenementenvervoer
 • VIP Vervoer
 • Bus huren
 • Crew vervoer

Informatie

 • Waarom wij
 • Vragen
 • Wagenpark
 • Vacatures
 • Nieuws & Kennis
 • Gevonden voorwerpen

Contact & offerte

 • Offerte aanvragen
 • Contactpagina
 • Email
 • Bellen
 • WhatsApp