Algemene voorwaarden

Voordat u gebruik maakt van onze diensten, verzoeken wij u om onze algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze vervoersdiensten en bevatten belangrijke informatie over uw rechten en plichten. Naast deze voorwaarden zijn ook de “Algemene vervoer- en reisvoorwaarden van KNV Busvervoer” van toepassing. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via de vermelde contactgegevens.

Edit Content

Volledige juridische naam: SelectTours
KvK-nummer: 91590221
BTW-nummer: Nog onbekend

Hoofdkantoor:
Nagelkruidstraat 38
3053EP Rotterdam

Contactinformatie:
Telefoonnummer: 0858002021
E-mail: info@selecttours.nl

Edit Content

2.1 Vervoerovereenkomst: De overeenkomst tot vervoer per bus van een of meer personen en al dan niet hun bagage, met uitzondering van openbaar vervoerdiensten.

2.2 Vervoerder: SelectTours, die zich verbindt tot vervoer onder een vervoerovereenkomst.

2.3 Opdrachtgever: De wederpartij van de vervoerder bij een vervoerovereenkomst.

2.4 Reiziger: Een door de vervoerder per bus te vervoeren persoon.

Edit Content

SelectTours biedt een breed scala aan vervoersdiensten aan, waaronder:

 • Groepsvervoer
 • Zakelijk vervoer
 • Evenementenvervoer
 • VIP vervoer
 • Busverhuur
 • Crew vervoer

Voorwaarden:

 • Huisdieren mogen alleen mee na voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Het nuttigen van bepaalde soorten voedsel aan boord is niet toegestaan om hygiënische redenen.
Edit Content

4.1 Reserveringen: Reserveringen zijn pas definitief na volledige betaling van het verschuldigde bedrag. De betaling moet plaatsvinden binnen de door SelectTours aangegeven termijn om de reservering te bevestigen.

4.2 Annuleringen:

 • Annuleringen dienen minimaal 48 uur voor de geplande vertrektijd schriftelijk te worden doorgegeven. Bij tijdige annulering kan een nieuwe datum voor de reis worden vastgesteld zonder extra kosten.
 • Bij annuleringen minder dan 48 uur voor vertrek, of bij het niet verschijnen op de dag van vertrek, wordt geen restitutie verleend. Het is mogelijk om een nieuwe datum vast te stellen, maar er worden geen terugbetalingen gedaan.
Edit Content

5. Prijzen en Betaling

5.1 Prijzen: De prijzen voor onze diensten worden vermeld op onze website en kunnen variëren afhankelijk van het seizoen, de beschikbaarheid en specifieke klantvereisten. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5.2 Betalingsvoorwaarden:

 • Het volledige bedrag moet worden betaald voordat een reservering definitief wordt bevestigd.
 • Betalingen kunnen worden gedaan via bankoverschrijving, creditcard of andere door SelectTours geaccepteerde betaalmethoden.
 • In geval van eventuele restituties worden deze naar eer en geweten behandeld. De restitutieprocedure kan tot 14 werkdagen in beslag nemen, afhankelijk van de gekozen betaalmethode​​.
Edit Content

6.1 Verzekeringen: SelectTours heeft een uitgebreide verzekering afgesloten bij een erkende verzekeringsmaatschappij. Deze verzekering dekt passagiers en hun bagage tijdens de reis.

6.2 Aansprakelijkheid:

 • SelectTours is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van persoonlijke eigendommen van passagiers, tenzij dit te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van SelectTours of haar medewerkers​​.
 • Aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit vertragingen, mechanische storingen of andere onvoorziene omstandigheden is beperkt tot de directe schade en zal nooit het totale bedrag van de reservering overschrijden.
 • Passagiers dienen zich te houden aan de veiligheidsinstructies en -voorschriften die door het personeel van SelectTours worden gegeven.
Edit Content

7.1 Verwerking van Persoonsgegevens: SelectTours respecteert de privacy van haar klanten en behandelt persoonlijke gegevens vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt voor het verlenen van onze diensten en voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)​​.

7.2 Beveiliging van Gegevens: SelectTours neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang.

Edit Content

8.1 Voorwaarden: Het gebruik van de website van SelectTours is gebaseerd op goed vertrouwen en fair use. Gebruikers dienen de website te gebruiken zoals bedoeld en geen misbruik te maken van de aangeboden diensten en informatie.

8.2 Privacy en Cookies: Bij gebruik van onze website worden cookies geplaatst om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie over ons cookiebeleid is beschikbaar op onze website.

Edit Content

9.1 Recht: Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Rotterdam​​.

9.2 Klachtenprocedure: Klachten over de dienstverlening van SelectTours kunnen schriftelijk worden ingediend via info@selecttours.nl. Wij streven ernaar om binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht een oplossing te bieden. Indien een geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de klant het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in Rotterdam.

Heeft u nog vragen over onze algemene voorwaarden? Neem gerust contact met ons op via info@selecttours.nl of 0858002021. Wij helpen u graag verder!

Diensten

 • Groepsvervoer
 • Zakelijk vervoer
 • Evenementenvervoer
 • VIP Vervoer
 • Bus huren
 • Crew vervoer

Informatie

 • Waarom wij
 • Vragen
 • Wagenpark
 • Vacatures
 • Nieuws & Kennis
 • Gevonden voorwerpen

Contact & offerte

 • Offerte aanvragen
 • Contactpagina
 • Email
 • Bellen
 • WhatsApp